ป้ายกำกับ: ผู้นำ

ผู้นำที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร ?

คนที่เป็นผู้นำมักเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือ

Posted in แต่งองค์ทรงเครื่อง Tagged with: , ,
error: Content is protected !!